Liczba produktów w poszczególnych województwach


Województwo:

Liczba produktów:

dolnośląskie

9

kujawsko - pomorskie

10

lubelskie

39

lubuskie

6

łódzkie

10

małopolskie

26

mazowieckie

8

opolskie

43

podkarpackie

62

podlaskie

35

pomorskie

64

śląskie

70

świętokrzyskie

15

warmińsko - mazurskie

4

wielkopolskie

44

zachodniopomorskie

4

RAZEM:

449


Ministerstwo RolnictwaDziały serwisu